>>Suy Ngẫm: Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy.Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.
“Không ai trường thành mà không có một lần vấp ngã. Dũng cảm nhìn vào lỗi lầm quá khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.”
_Khuyết danh_
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tổng hợp về nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam

 1. #1
  Quản Lý Tổng Thể
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  684

  Level: 40 [?]
  Experience: 1.956.708
  Next Level: 2.111.327

  Thanks
  13
  Thanked 351 Times in 134 Posts
  Level: 23 [♥ Mr.Km ♥]
  Life: 0 / 569
  Magic: 228 / 13037
  Experience: 78%

  Mặc định Tổng hợp về nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Tổng hợp về nguồn tài nguyên khoáng sản VN
  CÁC KIỂU MỎ NAM VIỆT NAM

  Các mỏ, biểu hiện khoáng sản và cả điểm khoáng hóa ở Nam Việt Nam được xếp vào các kiểu mỏ sau:

  A. KIM LOẠI

  Kim loại và hợp kim của sắt:

  Sắt (Fe)
  1- Kiểu mỏ magnetit-cromit xâm tán-thấu kính trong đá siêu mafic,mafic nghèo titan (Fe-a);
  2- Kiểu mỏ magnetit–hematit-thạch anh dạng mạch (Fe-;
  3. Kiểu mỏ magnetit-ilmenit xâm tán, mạch trong đá mafic cao titan (Fe-c).

  Mangan (Mn)
  Kiểu mỏ mangan dạng vỉa, lớp trong trầm tích lục nguyên (Mn).

  Molibden (Mo)
  1. Kiểu mỏ molybdenit-thạch anh (Mo-a);
  2. Kiểu mỏ molybdenit-wolframit-thạch anh (Mo-.

  Kim loại cơ bản
  Antimon (Sb)
  Kiểu mỏ antimonit-thạch anh dạng mạch (Sb).

  Đồng (Cu)
  1. Kiểu mỏ đồng-niken xâm tán (Cu-a);
  2. Kiểu mỏ đồng-sulfur dạng mạch (Cu-;
  3. Kiểu mỏ đồng- đa kim dạng mạch (Cu-c).

  Chì-kẽm (Pb-Zn)
  Kiểu mỏ chì-kẽm dạng mạch (Pb).

  Thiếc-wolfram (Sn-W)
  1. Kiểu mỏ casiterit-wolframit- thạch anh dạng mạch (Sn-a);
  2. Kiểu mỏ casiterit - thạch anh- turmalin dạng mạch (Sn-;
  3. Kiểu mỏ pegmatit chứa thiếc-wolfram (Sn-c);
  4. Kiểu mỏ thiếc (wolfram) sa khoáng (Sn-d);
  5. Kiểu mỏ sheelit - thạch anh dạng mạch (she).

  Kim loại nhẹ:
  Nhôm (Al)
  Kiểu mỏ bauxit-laterit (Al).

  Titan-zircon (Ti-Zr)
  Kiểu mỏ ilmenit-zircon sa khoáng ven biển (Ti-Zr).

  Kim loại quý:
  Vàng (Au)
  1. Kiểu mỏ vàng-thạch anh- sulfur dạng mạch (Au-a);
  2. Kiểu mỏ vàng-thạch anh dạng mạch (Au-;
  3. Kiểu mỏ vàng-sulfur trong đaicơ sẫm màu (Au-c);
  4. Kiểu mỏ vàng-bạc-sulfur trong đá phun trào biến đổi (Au-d);
  5. Kiểu mỏ vàng trong đá phiến lục, đá lục (Au-e);
  6. Kiểu mỏ vàng sa khoáng aluvi (Au-f).

  Kim loại phóng xạ
  Uran (U)
  1. Kiểu mỏ uran thấm đọng trong trầm tích lục địa, lục nguyên (U-a);
  2. Kiểu mỏ uraninit – thorianit trong pegmatit (U-;
  3. Kiểu mỏ uraninit trong granit (U-c);
  4. Kiểu mỏ uran trong graphit biến chất trao đổi-nhiệt dịch (U-d).

  Nguyên tố hiếm-đất hiếm có 3 kiểu khoáng: 1. pegmatit chứa đất hiếm; 2. granit biến đổi có Sn-W chứa đất hiếm; 3. đất hiếm trong monazit, xenotim, zircon, thorit sa khoáng ven biển.

  B. KHÔNG KIM LOẠI

  Khoáng chất công nghiệp
  Nguyên liệu hóa học và phân bón:

  Pyrit (py)
  1. Kiểu mỏ pyrit thạch anh dạng mạch (py-a);
  2. Kiểu mỏ pyrit trầm tích (py-.

  Fluorit (fl)
  Kiểu mỏ fluorit-thạch anh dạng mạch (fl).

  Serpentint (se)
  Kiểu mỏ serpentinit biến chất trao đổi (se).

  Asen (As)
  Kiểu mỏ arsenopyrit-thạch anh dạng mạch (As).

  Nguyên liệu gốm sứ, thủy tinh và chịu lửa:
  Kaolin (kl)
  1. Kiểu mỏ kaolin phong hóa từ magma axit và trung tính (kl-a);
  2. Kiểu mỏ kaolin phong hóa từ pegmatit, aplit (kl-;
  3. Kiểu mỏ kaolin phong hóa từ đá biến chất (kl-c);
  4. Kiểu mỏ kaolin phong hóa từ đá trầm tích (kl-d);
  5. Kiểu mỏ kaolin trầm tích (kl-e);
  6. Kiểu mỏ kaolin biến chất trao đổi-nhiệt dịch (kl-g).

  Felspat (fp)
  1. Kiểu mỏ felspat trong pegmatit (fp);
  2. Kiểu mỏ fespat trong đá magma (apl).

  Sét chịu lửa (scl)
  1. Kiểu mỏ sét chịu lửa phong hóa tại chỗ (scl-a);
  2. Kiểu mỏ sét chịu lửa trầm tích dạng vỉa (scl-.

  Dolomit (do)
  1. Kiểu mỏ dolomit trầm tích dạng vỉa (do-a);
  2. Kiểu mỏ dolomit biến chất dạng vỉa (do-.

  Silimanit-disten (sl)
  1. Kiểu mỏ silimanit-disten biến chất (sl).

  Đá thạch anh khối
  1. Kiểu mỏ thạch anh mạch (q);
  2. Kiểu mỏ quarzit (qt).

  Cát thủy tinh (ctt)
  1. Kiểu mỏ cát thủy tinh trầm tích biển-gió (ctt).

  Talc (tc)
  1. Kiểu mỏ talc-carbonat biến đổi nhiệt dịch (tc-a);
  2. Kiểu mỏ talc-serpentin liên quan với đá xâm nhập mafic, siêu mafic (tc-.

  Wolastonit (wo)
  Kiểu mỏ wolastonit biến chất trao đổi (wo).

  Các khoáng chất công nghiệp khác:

  Graphit (gp)
  1. Kiểu mỏ graphit biến chất dạng xâm tán, vỉa, thấu kính (gp-a);
  2. Kiểu mỏ graphit biến chất trao đổi-nhiệt dịch dạng mạch (gp-.

  Muscovit (mu)
  Kiểu mỏ muscovit trong pegmatit (mu).

  Sét montmorilonit và bentonit (btn)
  1. Kiểu mỏ sét montmorilonit (bentonit) trầm tích-phun trào (bnt-a);
  2. Kiểu mỏ sét montmorilonit trầm tích sông-biển (btn-;
  3. Kiểu mỏ sét montmorilonit biến chất trao đổi (btn-c).

  Diatomit (dt)
  Kiểu mỏ diatomit trầm tích hồ lục địa (dt);

  Zeolit (ze)
  1. Kiểu mỏ zeolit trầm tích-phun trào (ze-a);
  2. Kiểu mỏ zeolit biến chất trao đổi-nhiệt dịch (ze-.

  Perlit (pe)
  Kiểu mỏ perlit trong đá phun trào felsit (pe).

  Đá vối (đv)
  1. Kiểu mỏ đá vôi trầm tích biến chất (đv-a);
  2. Kiểu mỏ đá vôi trầm tích (đv-.

  Đá vôi san hô (đsv)
  Kiểu mỏ đá vôi san hô (đsv).

  C. ĐÁ QUÝ VÀ BÁN QUÝ

  Kim cương
  1. Kiểu mỏ kim cương trong sa khoáng aluvi (kc-a).

  Saphir và rubi (sp & rb)
  1. Kiểu mỏ saphir sa khoáng aluvi (sp-a);
  2. Kiểu mỏ rubi sa khoáng aluvi (rb-a);
  3. Kiểu mỏ saphir sa khoáng proluvi-deluvi (sp-;
  4. Kiểu mỏ rubi-saphir sa khoáng aluvi (rb-sp);
  5. Kiểu mỏ saphir trong trầm tích Neogen (sp-c);
  6. Kiểu mỏ saphir sa khoáng eluvi-deluvi, aluvi (sp-d);
  7. Kiểu mỏ rubi sa khoáng aluvi (liên quan đá biến chất trao đổi) (rb-.

  Granat, zircon, olivin, spinel (gr, zr, ol, spn)
  1. Kiểu mỏ granat, zircon, spinel sa khoáng aluvi, deluvi (gr,zir,spn).

  Opan-calcedon (oc)
  1. Kiểu mỏ opan-calcedon dạng ổ, thấu kính trong đá bazan (oc-a);
  2. Kiểu mỏ opan-calcedon dạng mạch, ổ, thấu kính trong đá phun trào trung tính (oc-.

  Topaz-thạch anh (to-q)
  1. Kiểu mỏ topaz-thạch anh sa khoáng deluvi, aluvi (to).

  Ngọc bích (nb)
  1. Kiểu mỏ ngọc bích dạng vỉa trong trầm tích phun trào (nb).

  Huyền (hn)
  Kiểu mỏ huyền trong vỉa cát kết (hn).

  Thân gỗ silic hóa (gs)
  1. Kiểu mỏ thân gỗ silic hóa trong vỉa bột kết (gs).

  D. NHIÊN LIỆU

  Than đá (tđ). Kiểu mỏ than antracit trầm tích lục địa (td).

  Than nâu (tn)
  1. Kiểu mỏ than nâu trầm tích đầm hồ lục địa (tn-a);
  2. Kiểu mỏ than nâu trầm tích châu thổ (tn-.

  Than bùn (tb)
  1. Kiểu mỏ than bùn trầm tích đầm hồ lục địa (tb-a);
  2. Kiểu mỏ than bùn trầm tích châu thổ (tb-.

  E. NƯỚC KHOÁNG NÓNG

  Lưu ý: đây là bảng phân loại các loại hình KS nói chung, trong đó bao gồm 1 số loại ko có ở VN => kim cương ấy.

  Bài Viết Cùng Chuyên Mục:

  [you] hãy cùng Boot xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
  -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
  -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

 2. The Following User Says Thank You to Boot For This Useful Post:

  nattan277 (12-07-2013)

 3. #2
  Dân Địa Chất
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  1

  Level: 12 [?]
  Experience: 2.515
  Next Level: 2.912

  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Level: 1 [♥ Mr.Km ♥]
  Life: 0 / 0
  Magic: 0 / 0
  Experience: 0%

  Mặc định Re: Tổng hợp về nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Giá có file chi tiết đính kèm thì tốt quá, bác ạ
  [you] hãy cùng khanhpt4 xây dựng DiaChatVietNam.Net nhé
  -Tất cả các file đều có pass giải nén: diachatvietnam.net
  -Hãy Cùng Nhau Chia Sẻ Tài Liệu Mình Có Nào

 4. #3
  Quản Lý Chuyên Mục
  Avatar của nghi.geology
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gửi
  65

  Level: 28 [?]
  Experience: 183.754
  Next Level: 195.661

  Thanks
  15
  Thanked 6 Times in 4 Posts
  Level: 6 [♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥♥ Mr.Km ♥]
  Life: 0 / 148
  Magic: 21 / 3368
  Experience: 95%

  Mặc định Re: Tổng hợp về nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  có link downloaad không bạn ơi ?
  [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •