MỤC LỤC BÀI GIẢNG
STT NỘI DUNG Trang
1. Giới thiệu môn học 1
2. Bài 1: Làm quen với thiết bị và dụng cụ khoan 14
3. Bài 2: Khoan khảo sát địa chất công trình 127
4. Bài 3: Khoan thăm dò và khai thác nước 189

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: