Đặc điểm địa chất công trình nền đê sông hồng khu vực hà nội và các tai biến địa chất liên quan
Mở đầu
Lịch sử phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội
châu thổ Sông Hồng gắn liền với sự hình thành và
phát triển của hệ thống đê. Các sự cố gây ra phá
huỷ đê liên quan đến nền đê chỉ mới được phát
hiện và đi sâu nghiên cứu vào những năm 90 của
thế kỷ XX. Đáng chú ý là sự cố vỡ đê Vân Cốc
ngoài năm 1986 cho thấy nước sông còn ở mức
báo động II. Vết vỡ theo hướng xiên với trục đê
một góc 15°, quy mô phát triển và diễn biến phá
hủy đê cho thấy sự cố liên quan đến thế nằm của
lớp cát bụi là sản phẩm đặc trưng của trầm tích
dạng hồ đầm lầy ven sông do dịch chuyển của cửa
Sông Đáy và Sông Hồng.
Khu vực Hà Nội trong lịch sử tiến hóa của
đồng bằng là ranh giới của quá trình biển tiến, do
vậy, tồn tại nhiều lớp đất yếu là sản phẩm của các
quá trình trầm tích vũng, vịnh, hồ đầm lầy ven
biển. Trong Đệ Tứ, dưới tác động mạnh mẽ của tự
nhiên và nhân tạo, quy luật chuyển dòng, bồi tích
ven Sông Hồng và các sông nhánh có những đặc
thù riêng. Hệ thống đê được xây dựng từ lâu với sự
không hiểu biết nhiều về tính chất đất nền đê mà
nó không được xử lý trước khi xây dựng. Nhiều
đoạn đê, đặc biệt khu vực Hà Nội (bao gồm Hà
Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên) được đắp trên nền đất
yếu. Nhìn chung, có hai loại hình đất yếu liên quan
đến sự phá hỏng của đê, một là đất yếu về cường
độ gây ra lún sụt, trượt mái đê, hai là đất dễ bị biến
dạng thấm khi có tác động của áp lực thủy động.
Một điều đáng chú ý là cấu tạo đặc biệt của đị............

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: