-Hiện tại diễn đàn đã mở chức năng file đính kèm các bạn có thể sử dụng chức năng đó
-Trước khi đính kèm các bạn vui lòng nén dạng zip best và vui lòng đặt hộ pass là: DiaChatVietNam.Net
-Đối với thành viên trong nhóm ban quản trị ngoài việc giải đáp các thắc mắc thì trong những thời gian rỗi các bạn có thể sưu tầm các tài liệu hay cho box của mình để không ngừng làm sôi động box của mình hơn
-Nếu thời gian hoạt động...và những bài viết của các thành viên trong nhóm BQT không được như những gì yêu cầu thỳ chúng tôi phải set lại chức năng thành viên cho các bạn
-Tất cả các thành viên trong nhóm BQT 1 tuần phải có ít nhất 1 bài viết liên quan đến box của mình hoặc các box khác(Không công nhận tình trạng reply hoặc đặt câu hỏi)
Thay mặt nhóm BQT
Geology

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: