Mình đang làm đề tài liên quan đến các khu vực biến chất tại Việt Nam.
Bác nào có map phân bố hay có thống kê các khu vực biến chất trong cả nước thì cho mình xin vơi
thanks nhiều

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: