Mọi người ơi có ai có tài liêij về mực nước biển dâng cao và các phương pháp giảm thiểu không , chia sẻ mình với
cảm ơn mọi người .

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: