mình đang đang làm đồ án về xử lý đất yếu bằng cọc cát có một vđ thắc mắc sau mong mọi ng giải đắp: theo công thức thì mình tính ra khoảng cách giữa các cọc cát là 0.8m và đk cọc mình chọn là 0.4m nhưng thầy hướng dãn lại nói như vậy k/c quá dày mỗi cọc cát chỉ cách nhau 0.4m. vậy mình phải chọn kc giữa các cọc cát là bao nhiêu là hợp lý? ngoài ct tính k/c giữa các cọc cát thì còn cách nào khách đẻ chọn kc giữa các cọc cát không? mình bố trí cọc cát theo sơ đồ tam giác đều.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: