TÌNH ANH ĐỊA CHẤT


Anh đi vào rừng sâu
Tôi đi trong lòng đất
Anh ra tận biển khơi
Tôi….là người địa chất.
,,,,
Là bạn của gió và của mây
Là chim ca hát cả đêm ngày
Là anh họa sĩ ngồi thơ thẩn
Ngắm nhìn vết lộ vẽ thành mây.
Ôi! trời và đất thật bao la
Đến đâu tôi cũng thấy là nhà
Nhưng chẳng sao quên đi nguồn cội
Nơi đấy..có mẹ và có cha.
,,,,,,
Hỡi những dòng magma
Chảy hoài mà không không hết
Đôi mắt địa chất nhìn
Ủ trong lòng nhiệt huyết..
Địa chất là…dòng sông
Cho con thuyền tắm mát
Như sóng khơi dào dạt
Chở nặng cả phù sa...
Anh…địa chất đi xa
Trên khắp vùng khắp bản
Phát hiện nguồn tài nguyên
Để tìm ra khoáng sản.
Trên rừng núi âm u
Lạnh giá bởi sương mù
Nhưng con chim vẫn hót
Đón xuân, hạ….vào thu.
Anh địa chất yêu em
Càng yêu nghề…..địa chất
Như tạo hóa thiên nhiên
Như tình cây và đất.
Anh không là đá vôi
Không nhiều hang…khe nứt
Không yếu vì xâm thực
Bởi anh rất yêu em.
Bởi…… anh rất yêu em
Nên đừng lo nhiều quá
Đừng sợ bạc như vôi
Đừng sợ anh phong hóa.
,,,,,,,,,,
Đá sâu dưới đất đá khắp nơi
Biết đâu đá biến chất lâu rồi
Tình anh…địa chất luôn chung thủy
Đi đâu rồi cũng muốn có đôi.
Rồi anh lại đi xa
Mong tìm ra mỏ quặng
Rồi anh lại về nhà
Để làm ra……tác phẩm…
,,,
Anh là người địa chất
Anh đi vào vào lòng đất
Đi tìm kiếm tương lai……

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: