Bạn muốn làm một đồ án vậy trước hết bạn phải biết đồ án là gì.

Đồ án là một số bài tập lớn gộp lại, thường thì mỗi kì, kể từ năm 3 trở đi, sẽ có 1 đến 2 đồ án. Đồ án xem như là một đề tài của một môn học nào đó, trong đồ án, bạn sẽ thể hiện tất cả những hiểu biết của bạn về môn học đó, hay nói đúng ra là các bạn sẽ vận dụng những gì học được để thực hiện một công việc cụ thể nào đó trong thực tế (ví dụ với môn KT Dân dụng, bạn sẽ phải thiết kế một cơ quan, trường học; với môn Máy điện, bạn phải thiết kế động cơ điện, hoặc máy phát điện theo số liệu thầy cung cấp). Các bạn sẽ được nhận số liệu về đồ án của mình, sau đó tự tìm hiểu những bước cần thiết để tiến hành làm, xem lại kiến thức đã biết, cuối cùng là tiến hành làm dựa trên những hiểu biết mà mình có. Thời gian làm đồ án có thể nhanh hay chậm là tùy bạn (thường từ 2 tuần đến 2 tháng). Nên cố gắng làm sớm vì bạn sẽ có thời gian sửa chữa nếu phát hiện sai sót.Sau khi làm đồ án xong, đến cuối kì, bạn sẽ có một tuần để hoàn thiện và bảo vệ đồ án của mình, các thầy cô sẽ trực tiếp hỏi bạn những vấn đề bạn trình bày trong đồ án, nếu bạn đã tự làm đồ án một cách cẩn thận thì chuyện bảo vệ cũng chẳng có khó khăn gì.
Hãy nhớ là, bạn phải tự làm đồ án của mình, nếu không tự làm thì đừng nghĩ đến chuyện đi làm sau này vì bạn sẽ chẳng làm được đâu.
Trong khi làm đồ án, hãy thử tìm và vận dụng các phần mềm tin học phục vụ cho tính toán, thể hiện kết quả…

Còn bố cục và cách trình bày đồ án thì mỗi trường mỗi khác, có nới quy định thế này có nới quy định thế kia. Ví dụ như cách trình bày bìa, font chữ, bố cục, giới hạn số trang ... Nếu bạn làm đồ án của trường nào thì nên tìm một đồ án của các khóa trước của trường đó để làm mẫu. Đừng nói với mình là bạn không tìm được nha!

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: