ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT TRẦM TÍCH GIỒNG VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU
1. Mục đích và nội dung nghiên cứu
1.1. Mục đích
Xác định đường bờ biển cổ của biển Đông, biển Tây và phân chia các môi
trường tự nhiên vùng Bán Đảo Cà Mau.
1.2. Nội dung
- Xây dựng sơ đồ phân bố trầm tích giồng.
- Xác định các đặc điểm địa chất, gồm : địa hình, địa mạo, cấu trúc, thành
phần vật chất tạo giồng, môi trường, thời gian và điều kiện thành tạo,…
- Một số ứng dụng liên quan đến gnhiên cứu trầm t1ich giồng.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: