ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG ĐỚI ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG ĐIỆN BIÊN - LAI CHÂU VÀ TIỀM NĂNG ĐỊA NHIỆT VÙNG U VA, TÂY NAM TRŨNG ĐIỆN BIÊN
Tóm tắt: Đới đứt gãy Điện Biên - Lai Châu hoạt động mạnh trong tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại. Dọc theo đới đứt gãy đã hình thành nhiều trũng Đệ tứ, trong đó trũng Điện Biên lớn nhất và có tiềm năng địa nhiệt. Bài báo tập trung đánh giá tiềm năng địa nhiệt của vùng nghiên cứu thông qua: 1. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc biến dạng, mức độ dập vỡ của đất đá dọc đới đứt gãy; 2. Xác định trường phân bố nhiệt và sức nóng nguồn nhiệt; 3. Nghiên cứu địa chất thủy văn, đánh giá khả năng cung cấp nước nóng của khu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy trường địa nhiệt của trũng Điện Biên thuộc mức trung bình, có quan hệ với đứt gãy Điện Biên - Lai Châu trong vai trò cung cấp nhiệt và đứt gãy phương TB-ĐN trong vai trò tạo kênh dẫn nước nóng đi lên, có thể đủ điều kiện để xây dựng một nhà máy điện địa nhiệt quy mô nhỏ. Ngoài ra, nước khoáng nóng U Va có chất lượng tốt, có thể khai thác 216 m3/ngày phục vụ nhu cầu du lịch.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: