MỤC LỤC . 3
LỜI MỞ ĐẦU . .5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 7
CHƯƠNG I: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ - LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU . 8
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ . 8
II. LỊCH SỬ THĂM DÒ LÔ A . .9
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT . .11
I. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO . 1 1
II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG THẠCH HỌC . .2 7
CHƯƠNG III: CÁC THÔNG SỐ ĐỊA VẬT LÝ . 4 2
I. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN . 4 2
II. CÁC THÔNG SỐ ĐỊA VẬT LÝ . .4 7
CHƯƠNG IV: TRỮ LƯỢNG MỎ KHÍ CÁ HEO VÀ SƯ TỬ BIỂN . .5 1
I. KHÁI NIÊM CHUNG VỀ TRỮ LƯỢNG . .5 1
II. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG MỎ KHÍ CÁ HEO
VÀ SƯ TỬ BIỂN . .63

KẾT LUẬN . .7 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO . .76


LỜI MỞ ĐẦU

Dầu Khí là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng của nhân loại.
Nguồn tài nguyên này phục vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi
con người, và hiện đang là vấn đề nóng bỏng ở nhiều quốc gia cả về kinh tế lẫn
chính trị.
Hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế theo con đường
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm trở thành một nước công nghiệp hiện đại.
Ngành công nghiệp dầu khí đóng một vai trò hết sức là quan trọng.Vì vậy việc
phát hiện ra các mỏ dầu và mỏ khí có giá trị thương mại thì có ý nghĩa rất lớn.
Do đó công tác khảo sát đặc điểm địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí của
từng khu vực trên thềm lục địa nước ta là một việc cần phải được đẩy nhanh
thực hiện.
Hai mỏ khí Cá Heo và Sư Tử Biển thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn là một
trong những mỏ khí lớn của nước ta hiện nay. Trong khuôn khổ bài khóa luận
tốt nghiệp này em xin trình bài vấn đề “Đặc điểm địa chất - tiềm năng dầu khí
mỏ Cá Heo và Sư Tử Biển của lô A thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn”.
Để thực hiện khóa luận này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của
Thạc Sĩ Phan Văn Kông cùng với sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên thuộc
Ban tìm kiếm thăm dò công ty PVEP. Em xin chân thành cám ơn sự chỉ bảo tận
tình của quý thầy và sự giúp đỡ tận tình của mọi người để em có thể hoàn
thành khóa luận này .

Do thời gian có hạn cùng kiến thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh
những thiếu sót. Em kính mong được sự chỉ bảo của quí thầy cô và góp ý của
các bạn .
Tp Hồ Chí Minh, Tháng 7 Năm2009
Sinh Viên Thực Hiện


Download

Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: