ời cảm ơn
Mục lục
Danh mục hình
Mở đầu
Chương 1: Đặc điểm địa lí tự nhiên - kinh tế - nhân văn
Chương 2 : Lịch sử nghiên cứu
Chương 3 : Địa chất vùng Kông Chro
Chương 4 : Cấu trúc địa chất khu vực Kông Queng
Chương 5 : Đặc điểm địa chất và thành phần vật chất các thành tạo quặng Magnesit khu mỏ Kông Queng
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: