>>Suy Ngẫm:
“Bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh.”

_Thomas Edison_

Lời nhắn từ diễn đàn

No Chủ đề specified. If you followed a valid link, please notify the administrator