>>Suy Ngẫm:
Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.

Lời nhắn từ diễn đàn

No Chủ đề specified. If you followed a valid link, please notify the administrator