BÁO CÁO ĐỊA CHẤT : CẦU PHÚ CẦN - HUYỆN KRÔNG PA - TỈNH GIA LAI

HỒ SƠ BAO GỒM :

- THUYẾT MINH
- BẢN VẼ.

I.2 - Các Quy trình quy phạm .
- Quy trình khảo sát đường ô tô: 22 TCN 263-2000.
- Quy trình khảo sát đường ô tô: 22 TCN 27-84.
- Quy trình khoan thăm dò địa chất: 22 TCN 259 – 2000
- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 22 TCN 262-2000
- Quy trình thí nghiệm đất, đá trong phòng :
+ TCVN 4199 - 95, TCVN 4200 - 95, TCVN 7575-2006
- Tiêu chuẩn ngành. Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng 20 TCN 74-87.
- Quy trình thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) TCXD 226 - 1999.
- Tiêu chuẩn ngành Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng 20 TCN 74-87.
I.3. Phương pháp tiến hành:
Phương pháp khoan : Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét bentonite, kết hợp lấy mẫu thí nghiệm và đóng xuyên SPT ở hiện trường.
I.4 . Khối lượng thực hiện:
- Khối lượng khoan và thí nghiệm mẫu được ghi ở bảng sau (Đã được bên A nghiệm thu):
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: