Muốn làm nó trước hết bạn chọn seedfile cho đúng kinh tuyến trục mình làm, hệ tọa độ, hệ quy chiếu theo quy chuẩ địa phương cần thành lập bản đồ, nếu không sau khi bản đồ hoàn thiện sẽ rất khó khăn trong việc quản trị cơ sở dữ liệu địa chính bằng phần mềm VILIS 2.0 lắm đó.

b1. xử lý số liệu đo từ số liệu ( 3 dạng) " số liệu đo từ máy đo, số liệu đo tự nhập bằng tay, số liệu từ ảnh vệ tinh viễn thám dạng ảnh để số hóa"

b2. Raster hóa từ số liệu đo trên

b3. biên tập các dạng số liệu theo quy phạm địa chính (dạng điểm, đường, vùng và dạng ký hiệu) (phải đúng lớp LEVEL, màu COLOR, Lực nét LINES W.., Loại đường LINESTYLES) và tế bào số liệu CELL phải đúng quy chuẩn theo tỷ lệ bản đồ, sau đó phân mãnh, tiếp biên bản đồ, lưu ý tiếp biên không được có sai số dưới mọi hình thức.

b4. Sửa lỗi bản đồ dùng phần ềm mrfclean để tìm lỗi, tránh các lỗi (3 dạng lỗi cơ bản Trùng, thừa, thiếu) sau đó fix lỗi đi.

b5. Chạy Topologhy, và các thông tin kè theo của thửa đất, (số thửa, loại đất, diện tích, chủ sử dụng, địa chỉ, địa danh....) mục đích xác định số liệu dạng toán học định vị của thửa đất và các yếu tố toán học của bản đồ.

vậy là quy trình là bản đồ địa chính đã xong, nói có hơi dài dòng một tí nhưng làm thì nhanh mà.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: