LIÊN QUAN GIỮA CÁC TRẬN ĐỘNG ĐẤT GẦN ĐÂY VỚI CÁC ĐỚI ĐỨT GÃY CÓ BIỂU HIỆN HOẠT ĐỘNG KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ
MỞ ĐẦU
Trận động đất và sóng thần khủng khiếp ở ngoài khơi phía tây bắc đảo Sumatra - Indonesia ngày 26/12/2004 đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của thế giới. Sau trận động đất này, một số trận động đất khác (như động đất ở Đô Lương, Ninh Bình, Hà Giang, Đông Nam Bộ,...) đã xảy ra trên lãnh thổ Nam Việt Nam. Gần đây, vào ngày 5/8/2005, đã xảy các trận động đất ảnh hưởng trên phạm vi rộng thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ trong đó có khu vực Tp. Hồ Chí Minh (khu vực được xem như ít bị ảnh hưởng bởi động đất). Phân tích và so sánh các nguồn tài liệu địa chất trong các công trình [2, 13, 15] khác nhau về các thông tin về trận động đất này [3, 4, 5] cho thấy, có một số vấn đề cần thảo luận như:
1. Bao nhiêu chấn động chính chấn và dư chấn đất xảy ra ngày 5/8/2005 và 06/08/2005?
2. Trạng thái địa động lực hiện đại của khu vực và mối liên quan với các trận động đất gần đây?
3. Các trận động đất này liên quan với đới đứt gãy nào trong số các đới đứt gãy có khả năng sinh chấn như : đới đứt gãy Sông Sài Gòn, đới gãy Lộc Ninh – Tp. Hồ Chí Minh hoặc đới đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải và cơ chế chấn tiêu của các trận động đất này?.
4. Chúng ta phải làm gì để ứng phó với các trận động đất sắp tới?
Nhằm góp phần thảo luận rộng rãi các vấn đế trên, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin và ý kiến như sau.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: