Sử dụng ứng dụng iGeoTrans là một giải pháp hoàn hảo để thay thế các thiết bị định vị GPS cầm tay chuyên dụng cho người dùng iPhone. Nó hỗ trợ cho khảo sát, lập bản đồ, đất đai và các lĩnh vực liên quan.
Sử dụng ứng dụng iGeoTrans là một giải pháp hoàn hảo để thay thế các thiết bị định vị GPS cầm tay chuyên dụng cho người dùng iPhone. Nó hỗ trợ cho khảo sát, lập bản đồ, đất đai và các lĩnh vực liên quan.

iGeoTrans có các tính năng chính:
Định vị vị trí người dùng với độ chính xác cao trên hệ tọa độ VN-2000, hệ tọa độ toàn cầu WGS84 hoặc hệ tọa độ do người dùng định nghĩa.
Cho phép người dùng quản lý các điểm, load các điểm, tạo lộ trình trực tiếp từ vị trí của người dùng.
Hiển thị hướng, la bàn, lộ trình thẳng và khoảng cách trực tiếp giữa vị trí người dùng và điểm được lựa chọn trên bản đồ ở trạng thái tức thời (phục vụ tìm một vị trí chính xác trên thực địa).
Người dùng có thể quản lý các hệ tọa độ, chuyển đổi hệ tọa độ với độ chính xác cao (7 tham số chuyển đổi giữa hệ tọa độ người dùng và hệ WGS 84).
Chuyển đổi tọa độ giữa tọa độ trắc địa và tọa độ bản đồ trong 25 lưới chiếu bản đồ khác nhau của thế giới.
Dễ dàng nhập hoặc xuất các điểm ở các hệ tọa độ khác nhau.
Hỗ trợ chuyển đổi từ hệ tọa độ VN-2000 (VN2000) hoặc hệ tọa độ do người dùng định nghĩa sang hệ tọa độ toàn cầu WGS 84 và ngược lại.
Đặc biệt, iGeoTrans đang được thử nghiệm một số tính năng mới trên iOS 5 beta. Nếu được chấp thuận, người dùng iGeoTrans sẽ tự động trở thành thành viên của nhóm phát triển iOS và được sử dụng miễn phí ứng dụng này.
Hiện tại iGeoTrans đang phát hành bản beta dành cho testers. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng, iGeoTrans sẽ được hoàn thiện và phát hành bản chính thức trên Apple Store.

Đăng ký làm iGeoTrans tester:
Hiện tại số lượng thành viên đăng ký làm iGeoTrans tester đã vượt qua con số 170, trong khi account của mình chỉ có thể add thêm khoảng 80 thành viên. Vì vậy, mình sẽ xem xét để chọn một số thành viên đã đăng ký trước, mong những bạn chưa được chấp nhận thông cảm cho (thành tật xin lỗi vì mình nghĩ không mấy người quan tâm nên đã không có giới hạn số lượng ngay từ đầu).
Vì cần có thời gian để add UDID sau đó build lại nên các bạn đừng vội. Sau khi build xong thì một email sẽ tự động gửi tới bạn để hướng dẫn cách cài đặt trực tiếp trên iPhone
Cài đặt iGeoTrans qua OTA tại địa chỉ: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (chỉ dành cho testers)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Yêu cầu: iPhone 3GS, iPhone 4 hoặc iPhone thế hệ kế tiếp; iOS 4.3, hoặc mới hơn (sẵn sàng cho iOS 5).

Using the iGeoTrans application is a perfect solution to replace handheld GPS navigation devices for iPhone users. It supports for surveying, mapping, land, sea and related fields.

Main features:
Locating user's location with high accuracy.
Allows users to manage waypoints, load waypoints, making direct route from user's location.
Displays direction, compass, route and the straight-line distance between user location and selected waypoint on the map in real time.
Users can manage the reference coordinate systems, high accuracy for geodetic datum transformations (7 parameters datum transformation between user-defined coordinate system and WGS 84 Global definition).
Converts coordinates between local geodetic coordinates and map grid coordinates (map projection) in 25 different map projection of the world.
Easily import or export waypoints coordinates in the different coordinate systems.
Keywords: GPS, tracking, geographic, grid, coordinates, map, projection, transformation, geodetic, datum, conversion, surveying.

Want to beta test for iGeoTrans Team? [N/A]
Install via OTA at: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Một số hình ảnh của ứng dụng:


Quản lý project và xem trên bản đồ ở các dạng: Bản đồ, Ảnh vệ tinh và Địa hình


Tạo lộ trình trực tiếp tới điểm cần tìm, thông báo khoảng cách tức thời và chức năng định vị vị trí người dùng trực tiếp trên nền bản đồ


Định vị vị trí người dùng và quản lý hệ tọa độ


Quản lý hệ tọa độ của từng địa phương và thêm mới hệ tọa độ


Quản lý ellipsoid tham chiếu của hệ tọa độ và lựa chọn, thiết lập lưới chiếu bản đồ

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: