PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHOÁNG SẢN
Chương 1: Đại cương về khoáng sản
Chương 2: Thành phần vỏ Trái đất và quá trình tạo quặng
Chương 3: Cấu trúc mỏ khoáng, thân khoáng và thành phần khoáng

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM MỎ KHOÁNG
Chương 4: Mỏ khoáng magma thực sự
Chương 5: Mỏ khoáng pegmatit
Chương 6: Mỏ khoáng carbonatit
Chương 7: Mỏ khoáng skarn
Chương 8: Mỏ khoáng nhiệt dịch
Chương 9: Mỏ khoáng phong hoá
Chương 10: Mỏ khoáng sa khoáng
Chương 11: Mỏ khoáng trầm tích
Chương 12: Mỏ khoáng biến chất sinh

PHẦN III: QUY LUẬT PHÂN BỐ CÁC CÁC MỎ KHOÁNG
Chương 13: Các yếu tố địa chất khống chế tạo khoáng
Chương 14: Quy luật phân bố các mỏ khoáng sàng
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: