Chương 1: Đất đá.
Pgs.Ts.Phạm Hữu Sy của Đại Học Thủy Lợi rất chi là hữu ích

\1. Vỏ quả đất và các hiện tượng địa chất diễn ra ở lớp vỏ quả đất
\2. Khái niệm về khoán vật và khoáng vật tạo đá
\3. Khái niệm về đất đá
\4. Đá magma
\5. Đá trầm tích
\6. Đá biến chất
\7. Phân loại đất đá trong địa chất công trình
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: