Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội của thị xã Mường Lay (Điện Biên): vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, hệ thống thủy văn, khí hậu, thảm thực vật, sự phân bố dân cư, hoạt động giao thông, ... Tìm hiểu phương pháp luận (nhận dạng đối tượng phát sinh tai biến, xác định cơ chế phát sinh tai biến trượt lở, xác định tần suất và thứ tự tai biến) và các phương pháp nghiên cứu (phân tích viễn thám, khảo sát thực địa, thạch cấu trúc). Trình bày các đặc điểm địa chất của khu vực nghiên cứu: địa tầng và bối cảnh kiến tạo khu vực Tây Bắc: hệ tầng Nậm Cô (NP nc), hệ tầng Nậm Cười (S2 – D1 nc), hệ tầng Bản Páp (D1p – D3 fr bp), hệ tầng Cẩm Thủy (P3 ct), hệ tầng Lai Châu (T2l – T3c lc), trầm tích Đệ tứ (Q), ... Giới thiệu đặc điểm biến dạng kiến tạo và tai biến trượt lở liên quan: đặc điểm biến dạng kiến tạo (minh chứng về địa mạo, cấu trúc kiến tạo, thạch cấu trúc); đặc điểm tai biến địa chất trượt lở (lịch sử tai biến trượt lở, các kiểu trượt trong khu vực nghiên cứu, đánh giá các yếu tố phát sinh tai biến trượt lở, phân vùng tai biến trượt lở, dự báo những khu vực có nguy cơ trượt ở cao, một vài biện pháp giảm thiểu)

Download

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: