Tổng quan về khu vực vùng núi Ba Vì: vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội; đặc điểm địa chất. Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm aglomerat trong hệ thống phân loại các đá núi lửa cũng như phương pháp nghiên cứu. Nghiên cửu đặc điểm tầng đá chứa “cuội” trên đỉnh núi Ba Vì. Giới thiệu ý nghĩa tầng Aglomerat trong quần thể di sản vùng Ba Vì

Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: