Nguyên liệu khoáng (Đại học)

Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên chuyên ngành này phải đạt được:

Yêu cầu về kiến thức:

Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Nguyên liệu khoáng, được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản và các kiến thức khoa học kỹ thuật đã học để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực địa chất và chế biến khoáng sản.

- Về kiến thức đại cương: Nắm được các kiến thức về toán cao cấp như đại số và toán giải tích, kiến thức vật lý và hoá học kèm theo các bài thí nghiệm; một số kiến thức về toán và hoá ứng dụng; kiến thức tiếng Anh cơ bản, các kiến thức về lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng.

- Kiến thức cơ sở: Trang bị các kiến thức cơ sở về địa chất như địa chất đại cương, địa chất cấu tạo, tinh thể khoáng vật, thạch học, địa chất khoáng sản, địa vật lý đại cương...

- Kiến thức chuyên ngành: Được trang bị một số kiến thức bổ trợ cho chuyên ngành như: hình học hoạ hình, vẽ kỹ thuật, các kiến thức đại cương về vật liệu vô cơ và silicat, các kiến thức chuyên ngành nguyên liệu khoáng như: Nguyên liệu khoáng cho các ngành công nghiệp: xi măng, luyện kim, gốm sứ và vật liệu chịu lửa, thuỷ tinh, phân khoáng...; các kiến thức về công nghệ làm giàu và chế biến khoáng sản như: Kỹ thuật tuyển khoáng, công nghệ sản xuất xi măng, gốm sứ, vật liệu chịu lửa, thuỷ tinh, luyện kim...

- Thí nghiệm, thực hành và thực tập: Ngoài việc thí nghiệm, thực hành và thực tập ngoài trời theo các môn học, sinh viên còn được tham gia đợt thực tập tham quan các nhà máy, cơ sở chế biến khoáng sản, tham gia các đợt thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp. Cuối cùng sinh viên phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp theo một đề tài gắn với thực tiễn sản xuất.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

Có các kiến thức chuyên môn của nhà Địa chất: Nghiên cứu thành phần vật chất, đánh giá chất lượng, trữ lượng khoáng sản, chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Am hiểu sâu sắc về các loại nguyên liệu khoáng, yêu cầu công nghiệp cũng như các lĩnh vực sử dụng chúng; có những kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất gốm xứ, thủy tinh, xi măng, vật liệu xây dựng, các loại phụ gia khoáng.

Kỹ năng mềm:

- Nắm được các chương trình tin học cơ bản và biết cách sử dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán trong địa chất.

- Có trình độ tiếng Anh cơ bản và kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành để đọc và hiểu kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh và giao dịch đơn giản, là nền tảng để sinh viên tiếp tục bổ túc tiếng Anh để nâng cao trình độ.

- Được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, bổ xung thêm kiến thức về ngữ pháp tiếng Việt ứng dụng và khả năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc theo nhóm thông qua các buổi giới thiệu chuyên đề.

Yêu cầu về thái độ:

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức công dân tốt về các vấn đề của đất nước, yêu tổ quốc, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, x· hội và môi trường của đất nước.

- Có ý thức và vai trò trách nhiệm cao trong việc đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

- Có nhận thức trong việc phải thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực địa chất, nguyên liệu khoáng.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng công tác tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; các nhà máy: xi măng, gốm sứ, vật liệu chịu lửa; các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng...

- Công tác tại các đơn vị điều tra khảo sát địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản.

- Công tác tại các viện nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đào tạo nghề, các trường Cao đẳng và Đại học có chuyên ngành liên quan.

- Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan...

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sau khi ra trường, sinh viên có đủ khả năng tự học tập để nâng cao trình độ, tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo sau đại học để nhận các học vị thạc sỹ, tiến sỹ.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: