TÓM TẮT

Trên cơ sở thu thập, phân tích các tài liệu phân tích mẫu nước và các tài liệu liên quan, sử dụng các
phương pháp thống kê toán học tác giả đã sơ lược phân chia các phân vị địa chất thủy văn của mỏ Rồng,
phân chia loại hình hóa học nước dưới đất mỏ Rồng (theo Xulin). Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ
thêm đặc điểm địa chất thủy văn các mỏ dầu khí và ứng dụng trong thăm dò-khai thác dầu khí của các bồn
trũng thềm lục địa Việt Nam.


ABSTRACT

Based on collecting, analysing ground water analysis results and statistical methods, the author roughly
classifies the hydrogeological formations of Rong oilfield in terms of ground water chemical types (after
Xulin categories). The results of this research can be used to clarify hydrogeological properties and apply
in oil and gas exploration and production of Vietnam shelf.

Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: