Tai biến địa chất nói riêng và tai biến tự nhiên nói chung đã được quan tâm đầu tư nghiên cứu đúng mức từ nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên dự báo định lượng các tai biến địa chất hiện tại còn rất hạn chế về phương pháp. Một số tác giả đã cố gắng lượng hoá vai trò của các yếu tố phát sinh, phát triển các tai biến địa chất, nhưng cơ sở của phương pháp cũng chỉ là kinh nghiệm của những người nghiên cứu. Được sự hỗ trợ của chương trình nghiên cứu cơ bản do Bộ KH &CN tài trợ, tác giả xin giới thiệu một phương pháp định lượng đánh giá dự báo tai biến địa chất bao gồm cơ sở lý thuyết, nội dung và các ví dụ áp dụng của phương pháp. Bài báo này phân tích cơ sở và khả năng áp dụng một số mô hình toán, mà chủ yếu là mô hình xác suất trong nghiên cứu đánh giá dự báo tai biến địa chất.
Download [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: