Đề án Ký quĩ, cải tạo môi trường khai thác mỏ khoáng sản ở Sơn La
Tính tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của dự án. Căn cứ để tính tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. - Căn cứ vào quyết định của thủ tướng chính phủ số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2008 về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. - Luật bảo vệ môi trường 2005. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 01/12/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chủ đầu tư lập dự án khai thác gắn với chế biến chì, kẽm và tận dụng sản phẩm phụ sản xuất phân bón tại mỏ suối Cù, suối Bốc, xã Huy Tân, Huy Hạ và vùng Phụ Cận, huyện Phù Yên. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2412000043 ngày 01/12/2007 của UBND tỉnh Sơn La cấp là “dự án khai thác gắn với chế biến chì, kẽm và tận dụng sản phẩm phụ sản xuất phân bón tại mỏ suối Cù, suối Bốc, xã Huy Tân, Huy Hạ và vùng Phụ Cận, huyện Phù Yên.” Ký quỹ môi trường nhằm đảm bảo nguồn tài chính để cải tạo, phục hồi môi trường sau hoạt động khai thác khoáng sản do các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện theo qui định của pháp luật. - Hoàn phục môi trường sau khai thác: bao gồm việc đưa hiện trạng môi trường khu vực sau khai thác trở vệ hiện trạng ban đầu hoặc chuyển sang 1 trạng thái tốt nhất để trồng cây xanh hoặc sử dụng vào các mục đích khác của địa phương. Trong dự án chiều sâu khai thác lộ thiên không lớn nên lượng đất đá thải không quá lớn, khai thác đến đâu vận chuyển chất thải đến bãi thải luôn. Vì vậy khai thác đến đâu thì san lấp ngay đến đó không ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái. Các điểm quặng được phân bố trên diện tích núi đá, có tổng diện tích vào khoảng 25 ha, không thuộc vào rừng đầu nguồn, không thuộc dự án 327, không thuộc vào diện tích canh tác nông nghiệp.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: