NGUYỄN THANH HÙNG


Trang nhan đề
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh sách các hình
Mở đầu


Chương 1: Đặc điểm Địa lý tự nhiên - kinh tế nhân văn

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản

Chương 3: Đặc điểm địa chất - khoáng sản khu vực

Chương 4: Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa các thành tạo granitoit khối Bà Đội

Chương 5: Tổng quan đặc điểm của Granitoit phức hệ Định Quán và phức hệ Đèo Cả - khối Bà Đội

Chương 6: Khoáng sản liêm quan

Chương 7: Kết luận

Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: