Khoáng sản vùng trung du miền núi phía bắc
MỤC LỤC
I. KHÁI NIỆM 1
1. Một số khái niệm 1
2. Phân loại khoáng sản 1
II. VAI TRÒ 2
1. Vai trò của khoáng sản đối với kinh tế 2
2. Vai trò của khoáng sản đối với xã hội 2
III. HIỆN TRẠNG KHOÁNG SẢN VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC 3
1. Các loại khoáng sản chính 3
III. HẠN CHẾ - PHƯƠNG HƯỚNG 6
1. Hạn chế 6
1.1. Điều kiện tự nhiên 6
1.2. Kinh tế - xã hội 7
2. Phương hướng 8
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: