Đặt vấn đề Tài nguyên khoáng sản có vai trò to lớn trong việc xây dựng và phát triển xã hội. Vấn đề khai thác, sử dụng, bảo vệ lòng đất và tài nguyên khoáng sản đang trở thành một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết. Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản phong

Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: