VỀ SỰ PHÂN LOẠI CÁC TỤ KHOÁNG THIẾC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TÌM KIẾM CHÚNG THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO MẢNG
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu bảng phân loại của các nhà địa chất nổi tiếng như X.X. Smirnov và K.F.G. Hosking cho thấy rằng dù có những sự khác biệt, nhưng về cơ bản các tác giả của chúng đã nêu ra được các thành hệ và kiểu tụ khoáng cơ bản của quặng thiếc. Tuy nhiên, tác giả bài báo này cho rằng các nhà địa chất nói trên mới chú ý đến quặng thiếc liên quan với đá xâm nhập magma axit, mà chưa chú ý đến mối liên quan của chúng với các thể phun trào của magma này với các kiểu tụ khoáng điển hình là xâm tán, dạng tầng, thấu kính; đồng thời cho rằng việc xếp cassiterit tàn dư vào nhóm tụ khoáng sa khoáng có thể là không hợp lý. Bài báo cũng nêu lên những cấu trúc cơ bản theo kiến tạo mảng và bước đầu chỉ ra phương hương tìm kiếm quặng thiếc theo thuyết này.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: