THĂM DÒ QUẶNG MANGAN THÔN PHA, XÃ ĐỒNG TÂM, HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG
MỞ ĐẦU
Chương I
KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ

I.1. Vị trí địa lý, toạ độ, diện tích khu mỏ

I.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế nhân văn

I.3. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản
Chương II

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ

II.1. Khái quát vị trí mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng

II. 2.Đặc điểm địa chất khoáng sản mỏ
II.3. Đặc điểm các thân quặng mangan
Chương III

CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
III.1. Công tác trắc địa

III.2 Công tác thăm dò địa chất
III.2.1. Công tác địa vật lý

III.2.2 Thi công công trình
III.2.3. Công tác mẫu
III.3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường

Chương IV

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

IV.1. Khối lượng công tác đã thực hiện.

IV.2. Đặc điểm địa chất thuỷ văn

IV.3. Đặc điểm địa chất công trình
IV.4. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ
Chương V

TÍNH TRỮ LƯỢNG

V.1 Chỉ tiêu tính trữ lượng và tài nguyên

V.2. Phương pháp tính trữ lượng và tài nguyên

V.3. Nguyên tắc phân cấp trữ lượng và tài nguyên
V.4. Các thông số tính trữ lượng và tài nguyên
V.5. Công thức tính trữ lượng và tài nguyên
V.6. Kết quả tính trữ lượng và tài nguyên
Chương VI

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THĂM DÒ

VI.1. Khái quát

VI.2. Tình hình thực hiện khối lượng công tác và chi phí giá thành
KẾT LUẬN
CÁC BẢN VẼ KÈM THEO
CÁC PHỤ LỤC ĐI KÈM
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC TÀI LIỆU NGUYÊN THUỶ
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: