Báo cáo thăm dò quặng titan
Các văn bản pháp luật
Bản sao Giấy phép thăm dò khoáng sản titan
Bản sao Công văn của cục địa chất cho phép thăm dò đánh giá đầy đủ triển vọng quặng titan (cả gốc và sa khoáng) trên diện tích thăm dò khu Na Hoe
Bản sao Quyết định của chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản về việc công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng quặng ilmelit
Biên bản nghiệm thu tài liệu nguyên thuỷ
Mở đầu
Khái quát về khu vực thăm dò
Vị trí hành chính và địa lý tự nhiên
Đặc điểm kinh tế và nhân văn
Lịch sử nghiên cứu địa chất và khai thác khoáng sản
Đặc điểm cấu tạo địa chất
Khái quát về cấu trúc địa chất chung của vùng
Cấu tạo địa chất mỏ
Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng
Công tác thăm dò địa chất và các vấn đề bảo vệ môi trường
Công tác thăm dò địa chất
Công tác trắc địa
Công tác địa chất
Công tác thi công các công trình
Công tác mẫu
Các vấn đề bảo vệ môi trường
Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ của khoáng sản
Đặc điểm chất lượng quặng
Tính chất công nghệ quặng
Đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ
Công tác địa chất thuỷ văn- địa chất công trình đã tiến hành
Đặc điểm địa chất thuỷ văn
Đặc điểm địa chất công trình
Điều kiện kỹ thuật khai thác
Công tác tính trữ lượng
Chỉ tiêu tính trữ lượng
Phương pháp và công thức tính trữ lượng
Phương pháp khoanh nối khối cấp trữ lượng
Phương pháp xác định các thông số tính trữ lượng
Kết quả dự tính trữ lượng
Hiệu quả công tác thăm dò
Khối lượng thực hiện và giá thành
Trữ lượng tính được - hiệu quả thăm dò
Kết luận
Danh mục các tài liệu tham khảo
Danh mục các bản vẽ kèm theo báo cáo
Danh mục các phụ lục
Danh mục tài liệu nguyên thuỷ lưu tại cơ sở
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: