Nhan đề: Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí vùng phía Bắc khu vực Tư Chính - Vũng Mây
Nhan đề khác: Geological structure study and hydrocarbon prospects at the Northern part of Tu Chinh -Vung
Tác giả: Trần, Hải Nam
Từ khoá: Địa chất
Địa vật lý
Dầu khí
Vùng phía Bắc
Vũng Mây
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: H. : ĐHKHTN
Trích dẫn: 85 tr.
Tóm tắt: Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu địa vật lý - địa chất của khu vực Tư Chính - Vũng Mây. Minh giải tài liệu địa chấn, xác định các tầng phản xạ chuẩn, phân tích tổng hợp các loại tài liệu địa chất - địa vật lý hỗ trợ khác, liên kết để xây dựng các loại bản đồ cấu tạo. Phân tích đánh giá hệ thống dầu khí: đá mẹ, đá chứa, đá chắn, dịch chuyển dầu khí. Phân loại các cấu tạo triển vọng. Xác định các chỉ tiêu và phân vùng triển vọng dầu khí cho khu vực nghiên cứu.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: