Nhan đề khác: Risk Assessment of Landslide Hazards: Case study of Deo Gio Mountain, Ngan Son district, Bac Kan Province, Vietnam
Tác giả: Đặng, Quang Khang
Từ khoá: Địa chất học
Địa chất
Tai biến trượt lở
Bắc Kạn
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: H. : ĐHKHTN
Trích dẫn: 81 tr.
Tóm tắt: Tổng quan về tai biến trượt lở và phương pháp đánh giá rủi ro. Nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực đèo Gió. Phân tích hiện trạng và nguyên nhân gây trượt lở khu vực Đèo Gió. Đánh giá rủi ro trượt lở khu vực Đèo Gió: đối tượng bị tổn thương, xác định xác suất tai biến trượt lở, kết quả xác định rủi ro.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: