MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………… ……………………..…2
PHẦN NỘI DUNG……………………………………… …………………...….3
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN…………………………………… ………...….3

  1. KHOÁNG SẢN……………………………………… …………………….3


  1. Khái niệm khoáng sản……………………………………… ……...….. 3
  2. Phân loại khoáng sản……………………………………… ……………3


  1. KHÁI QUÁT BIỂN ĐÔNG…………………………………… ………..4
  2. TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN BIỂN ĐÔNG……………………………..4


  1. Các nhân tố hình thành khoáng sản biển Đông…………………………4
  2. Tiềm năng khoáng sản biển Đông…………………………………….. ..5

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN…....9

  1. Khai thác tài nguyên rắn……………………………………… ………….....9
  2. Khai thác tài nguyên dầu khí……………………………………… ….….9

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN….…11
PHẦN KẾT LUẬN…………………………………… ……………………….13


Việt Nam có hơn 3200km bờ biển, nước ta là một quốc gia ven biển, chịu tác động mạnh mẽ, trực tiếp từ các chiến lược khai thác biển của các nước trên thế giới và nhất là của các nước trong khu vực. Trong thế kỷ 21 - thế kỷ của Biển. Các dân tộc đua nhau ra biển, giành giật lợi ích từ biển. Các quốc gia có biển đều xây dựng chiến lược khai thác biển cho mình. Biển Đông liên hệ đến sự sống còn của dân ta. Các nguồn tài nguyên và môi trường biển và vùng bờ của đất nước có tầm quan trọng trực tiếp đối với hàng chục triệu người dân nông thôn, đặc biệt đối với hơn 17 triệu dân sống ở các huyện ven biển và các đảo ven bờ. Cho nên, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực bảo vệ và quản lý vùng bờ theo hướng hiệu quả và bền vững, với quan điểm là "nguồn lợi biển và tài nguyên bờ phải được sử dụng dài lâu " vừa thoả mãn được nhu cầu kinh tế trước mắt trong sức chống chịu của các hệ sinh thái, vừa duy trì được nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.
Download
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: