Trường Đại học Mỏ - Điạ chất Hà Nội là trung tâm đào tạo ra những kỹ sư chuyên nghiên cứu về trái đất ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật, nhằm đi sâu nghiên cứu đặc tính cơ học của đất đá nhằm đảm bảo tồn tại cho các loại công trình liên quan đến vỏ trái đất để phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội. Hàng năm trường đại học Mỏ Địa Chất không ngừng đào tạo ra những kỹ sư ĐCCT - ĐKT.

Mục lục
MỞ ĐẦU 1
TS :Tô Xuân Vu 1
Nội dung đồ án 1
Phần lời : 1
Mở đầu 1
Kêt luận . 1
Bản vẽ: 1
Sinh viên. 2
Đặng Văn Nam 2
CHƯƠNG I 3
ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. 3
1.1 . Đặc điểm địa hình địa mạo: 3
1.2 . Địa tầng và tính chất cơ lý của đất đá : 3
2.4. Các hiện tượng địa chất động lực công trình: 9
Nhận xét: 9
CHƯƠNG II 10
I.Vấn đề khả năng chịu tải của đất nền. 11
1. Chọn chiều sâu đặt móng 12
2 Tính toán sức chịu tải của cọc : 12
So sánh PVL và PDL ta lấy sức chịu tải tính toán cho cọc là giá trị nhỏ nhất 13
Sơ đồ bố trí cọc trong đài 15
được tính theo công thức :  = 15
Fqu =(Aq)2 16
 = Ptt + Gq, 16
II. Vấn đề biến dạng lún công trình: 18
S = 18
Mà ta có : 18
S = . 19
III. Vấn đề nước chảy vào hố móng 19
CHƯƠNG III 20
I- Luận chứng nhiệm vụ thiết kế 20
Yêu cầu của giai đoạn khảo sát ĐCCT chi tiết là : 21
II. Công tác thu thập tài liệu và viết phương án 22
1) Mục đích: 22
2) Nội dung và khối lượng: 22
3) Phương pháp tiến hành. 23
III. Công tác trắc địa 23
2) Nội dung và khối lượng công tác 23
Khối lượng công tác trắc địa được trình bày trong bảng sau: 23
Bảng 1 23
3. Công tác khoan thăm dò 24
a) Mục đích 24
- Xác định địa tầng, chiều sâu mực nước dưới đất xuất hiện và ổn định 24
- Lấy mẫu đất thí nghiệm trong phòng 24
Tổng số : Hố khoan tiêu chuẩn là 87 m. Hố xuyên là 81 m 27
c) Chọn phương pháp khoan- thiết bị khoan: 27
+, Phương pháp khoan 27
Dùng phương pháp khoan xoay lấy mẫu, bơm rửa bằng dung dịch sét bentônít. 27
Bảng II - Đặc tính kỹ thuật của máy khoan. 27
4. Công tác lấy mẫu thí nghiệm 29
a, Mục đích và ý nghĩa: 29
- Mẫu đất dùng để thí nghiệm trong phòng bao gồm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất nền. 29
b, Các loại mẫu, cách lấy và bảo quản. 29
6. Công tác thí nghiệm trong phòng 31
7. Công tác thí nghiệm ngoài trời. 34
A. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn(SPT): 34
Tiêu chuẩn thiết bị 34
Hình : Sơ đồ cấu tạo mũi xuyên (SPT). 34
Trạng thái của đất loại sét được xác định theo bảng 36
Bảng : Cường độ và trạng thái của đất loại sét và sét pha. 36
Bảng II - 10: Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh. 38
8. Công tác chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo. 40
a. Mục đích. 40
b. Nội dung, khối lượng công tác tiến hành. 40
c. Yêu cầu nội dung báo cáo: 40
Kết luận 41
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008 42
Đặng Văn Nam 42
Tài liệu tham khảo 42
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: