Đặc điểm và lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích đệ tứ đới biển nông vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam
Trình bày đặc điểm địa chất, đặc điểm các thành tạo trầm tích Đệ tứ biển nông Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu lịch sử phát triển trầm tích Đệ tứ biển nông Bắc Trung Bộ, nguồn gốc và đặc điểm phân bố sa khoáng. Tiềm năng sa khoáng của khu vực nghiên cứu và dự báo các khu vực có khả năng tìm kiếm.

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: