Mọi người giúp thằng bạn của em bài tập này cái
Đề bài: Ý nghĩa của địa chất mỏ trong khai thác ( Một mỏ cụ thể, có hình ảnh kèm theo càng tốt)
Thầy giáo yêu cầu 20 trang. huhu! Có càng nhiều thông tin càng tốt nhé mọi người
Em xin cảm ơn


Bài Viết Cùng Chuyên Mục: