Bạn nào có tài liệu địa chất thủy văn khu vực ven biển Thành Phố Hải Phòng thì chia sẻ cho m với!
M đang rất cần.
P/s:Bất cứ tài liệu địa chất về Hải phòng cũng dc.
TKS NHIỀU

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: