Tính chất và cơ chế hoạt động của đới đứt gãy sông ba (đoạn cheo reo đến phú túc) trong kainozoi
TÓM TẮT

Trên cơ sở sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu biến dạng, tách và khôi phục trạng thái cổ
ứng suất kiến tạo, bài báo đã xác định đới đứt gãy Sông Ba cắm chủ yếu về phía đông bắc với góc 70 -
800, trung bình 750. Trong Kainozoi đới đứt gãy Sông Ba ít nhất đã trải qua 3 pha hoạt động chính với
cơ chế khác nhau: Pha 1 có tuổi Kainozoi sớm, đới đứt gãy hoạt động với cơ chế bằng trái là chính;
Pha 2 hoạt động rõ trong Miocen muộn đến Pliocen hoặc Pleistocen sớm có cơ chế trượt bằng phải –
kéo tách kiểu pull - apart với tốc độ trượt- giãn kèm sụt lún là khác nhau ở các đoạn khác nhau. Kết
quả là cánh tây nam đới đứt gãy nâng tương đối so với cánh đông bắc. Biên độ dịch chuyển phải của
đới đứt gãy có thể đạt 25km; Pha 3 hoạt động chủ yếu trong Đệ Tứ có cơ chế trượt thuận- bằng phải
với cánh đông bắc nâng tương đối so với cánh đông nam.


ABSTRACT

Based on the use of various methods for studying the deformation, separation and reconstruction
of the tectonic paleostress, the authors found that the Song Ba fault zone is dipping to the Northeast
with an angle of 70 – 800 or 750 in average. During Cenozoic, there were at least three main phases
with different mechanism of movement. Phase 1 dated back to the Early Cenozoic where the slip fault
zone was mainly left lateral strike. Phase 2 occurred from Late Miocene to Pliocene or Early
Pleistocene with tran***tension activity that was in pull–apart type. The tran***tention rate
accompanying depression was different at various fault segments. As a result, the southwest side of
fault zone had risen relatively corresponding to the Northeast side of fault zone. The dextral distance
of the fault zone could be up to 25km. Phase 3 occurred mainly during the Quaternary and is being a
normal – right lateral strike slip fault zone.

Download

Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: