Sự biến đổi chất lượng nước trong tầng chứa nước pleistocen trung-thượng ở đbscl
TÓM TẮT


Sự biến đổi chất lượng nước nói chung trong khu vực nghiên cứu rất phức tạp, cả về không gian và
thời gian. Thông thường, chất lượng nước bao gồm rất nhiều yếu tố để đánh giá như hàm lượng các
ion, các chất keo, các hợp chất có mặt trong nước trong đó tổng khoáng hoá là chỉ tiêu cơ bản nhất
và quan trọng nhất để đánh giá chất lượng nước vì đây là chỉ tiêu dùng để đánh giá chất lượng nước
tổng quát nhất. Kết quả phân tích sự biến đổi tổng khoáng hoá theo thời gian sau đây dựa trên loạt dữ
liệu quan trắc của mạng quan trắc động thái nước dưới đất ở ĐBSCL từ năm 1995 đến 2004.


ABSTRACT


The variation of groundwater quality is very complicated and can be easily changed with time and
space, especially in Mekong Delta. In general, groundwater quality depends on many factors such as
ions, colloids, etc among of which TDS factor is the most important one since it can show an
overview about the groundwater quality. The analytical results of the variation of TDS in time in this
paper is based on the latest monitoring data (1995-2004) of the Middle-Upper Pleistocene in Mekong
Delta – Vietnam.

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: