TÓM TẮT

Móng nứt nẻ là thành hệ chứa dầu khí rất đặc biệt, tầng chứa dày, dạng khối, bản thân đá matrix
không chứa dầu, và không có độ thấm khung đá đối với dầu, nhưng dầu lại tập trung trong các hốc, vi
rãnh rửa lũa và đặc biệt là trong các nứt gãy hở, tạo độ rỗng và độ thấm thứ sinh, vì thế chúng thường
phân bố không đều, cơ chế dòng chảy cũng khác nhau, sản lượng giữa các giếng dao động lớn, tính
phân đới cũng khác nhau giữa các khối trong một mỏ, và ranh giới dầu-nước có khi không được duy
trì ở cùng chiều sâu. Đặc biệt là có hiện tượng lực mao dẫn chi phối hoạt động của hệ vi nứt nẻ trong
cơ chế cho dòng. Kết quả nghiên cứu tính bất đồng nhất và xu thế phân bố những đới có khả năng cho
dòng và có hệ số sản phẩm cao sẽ là tiền đề quan trọng trong tìm kiếm và khai thác dầu khí.


ABSTRACT

Fractured basement is qualified as a very specific hydrocarbon bearing formation with thick and
massive type of reservoir in which the matrix rock itself has no storage capacity and no permeability
for oil. But oil is often localized in vugs, micro channels especially in open fractures creating
secondary porosity and permeability. The porosity and permeability distribution is irregular; therefore
the zonation and flow regime are quite different between structural blocks. The productivity varies
highly from wells to wells. The oil/water contact (WOC) could not be maintained at the same depth. In
particular the dual porosity and permeability are important properties of basement reservoir and
related to macrofractures with hydrodynamic permeability and microfractures with capillary regime of
permeability. Study results on fractures zonation and their distribution pattern related to oil flow
capability and high productivity are important criteria in exploration and exploitation of oil and gas.

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: