TÓM TẮT

Tây nguyên là một vùng đất đang phát triển mạnh trong công cuộc Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa
của cả nước. Nhiều công trình Xây Dựng đang mọc lên trên nền là vỏ phong hóa khá dày. Điều này đòi
hỏi chúng ta phải có những hiểu biết tốt về chúng. Trong khuôn khổ bài báo, các tác giả cố gắng trình
bày những nét đặc trưng cơ lý cơ bản nhất của vỏ phong hóa trên một số loại đá phổ biến ở đây cùng
với một số quá trình địa động liên quan tới chúng.


ABSTRACT

Tay Nguyen highland is a developing area in the process of industrialization and modernization of
the country. Many of the constructions here have been built on a thick weathering crust. As a result, a
further understanding about them is required. In this paper, the authors attempt to present the physical
and mechanical characteristics of the weathering crust on some common rocks as well as the
associated geodynamical processes.

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: