Lâu rồi mới ghé lại forum, thế là vu vơ làm 1 khổ thơ vui chơi về Dân địa chất chung. Mọi người cùng nối tiếp vài câu nữa để thành 1 bài thơ hoàn chỉnh nhé!

Địa chất bọn anh địa chất chung
Lang thang tìm kiếm khổ vô cùng
Quanh năm đây đó nhà bốn bể
Dầm sương dải nắng khổ cực ghê
..... ( Tiếp đi mọi người )

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: