Nhan đề: Hoạt động magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ và khoáng sản liên quan.
Tác giả: Vũ Văn, Vấn
Trần Trọng, Hoà
Ngô Thị, Phượng
Trần Tuấn, Anh
Phan Lưu, Anh
Trần Hồng, Lam
Phạm Thị, Dung
Ngày phát hành: 2006
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mã/Số biên bản.: Năm 2006, T. 28, Số 2

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Theo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: