Mọi người ơi cho mình hỏi chút, trong công thức secang thì góc dốc anpha tính kiểu j vậy?
nghe thấy là dùng 2 đường đồng mức trong hình khối trữ lượng để tính, mình không hiểu lắm mong mọi người giải thích giúp

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: