Mở file cần chuyển (có font chữ là .vntime)
Nhấn ctrl + a (bôi đen toàn bộ văn bản)
Nhấn ctrl + c (copy toàn bộ văn bản vào clipboerd)
Nhấn ctrl + shift + f6

Nhấn ctrl + shift + f9
Mở một file word mới rồi nhấn ctrl + v
File word mới hoàn toàn là unicode
sau đó các bạn tiếp tục ấn ctrl + a rồi chuyển thành times new romam

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: