mình có một vài câu hỏi liên quan đến địa hoá học mong anh chị và các bạn giải dáp dùm
1/ chỉ số địa hoá là gì
2/ các chỉ số địa hoá sử dụng trong nghiên cứu thuỷ quyển, khí quyển, thạch quyển

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: