Tải về [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Download các [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tin
Khởi chạy các ứng dụng Google Earth và mở các tập tin Mercury KML trong Google Earth
Khám phá!

Một số tin hữu ích:

Tắt tất cả các lớp liên quan đến Trái đất ở góc dưới bên trái
Tắt Khí quyển dưới trình đơn View ở đầu
Theo Địa danh ở góc trên bên trái, chắc chắn rằng các tập hợp dữ liệu Mercury và các dữ liệu đều được chọn Nổi
hố thiên thạch được đặt tên và các tính năng khác trên Mercury được đánh dấu bằng một dấu tròn
Các hình ảnh MESSENGER được đánh dấu bằng một hình ảnh nhỏ của tàu vũ trụ
Nhắp chuột vào các tính năng hoặc tên hoặc hình ảnh MESSENGER cho biết thêm thông tin

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: