Xét với cọc đúc sẵn

- Căn cứ theo hồ sơ địa chất ta nhận thấy từ lớp đất 4b là lớp đất tốt, đủ điều kiện đảm bảo chịu lực, ta cắm mũi cọc vào lớp đất này

Độ sâu trung bình của lớp đất 4b la 27 m

Để cấm sâu vào lớp đất này, ta chọn 3 cọc, mỗi cọc dài 9m và dùng 2 mối nối để nối 3 cọc

Chiều dài cọc là 27m

- Ngàm đầu cọc vào đài 10cm, và đập vỡ đầu cọc 50cm để cho dư ra cốt thép của cọc dùng cho việc ngàm cọc vào đài.

Vậy chiều dài làm việc thật sự của cọc là 27 – 0.6 = 26.4m

- Chọn cọc có tiết diện: 30x30 cm.

- Chọn bề dày đài là: 1m.

- Sử dụng thép AII có: Ra=2800 (KG/cm2).

- Sử dụng bê tông đúc cọc mác 300 có: Rn=130 (KG/cm2), Rk=100 (KG/cm2).
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: